HU    EN    TR
ELEKTRONIKUS SZÁMLAPORTÁL

BEJELENTKEZÉS

E-mail:
Jelszó:
REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓK ÁSZF ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KAPCSOLAT
Mi az Elektronikus Számlaportál?
Egy olyan portál, amely lehetővé teszi elektronikus számlái minden eddiginél könnyebb kezelését.
Szolgáltatásaink:
 • Elektronikus számla előállítás és megjelenítés
 • Elektronikus számlák hiteles archiválása a törvényi előírásoknak megfelelően
Számlám érkezett, mi a teendő?
Amennyiben először jár az oldalon, egy rövid regisztráció szükséges az Elektronikus Számlaportál használatához.
Ha már rendelkezik érvényes regisztrációval, adja meg bejelentkezési adatait és a belépést követően megtekintheti beérkezett elektronikus számláit.
Készen áll az e-számla befogadására?
Az INNODOX Technologies Zrt. rendszere teljesen nyitott, adott részfeladatok hagyományos elvégzése mellett is integrálható az ügyfelek meglévő rendszereihez.

Ismerje meg megoldásainkat!
REGISZTRÁCIÓ


Kérjük, csak abban az esetben indítson regisztrációs folyamatot, ha az adott cég vagy ügyfél még nem regisztrált a portálon.

Amennyiben bármilyen belépési problémája van (pl. elfelejtette felhasználóját, távozott a kolléga aki eddig ügyintézett, adatmódosítás, stb.), azesetben kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a support@innodox.com e-mail címen.

Amennyiben rendelkezik élő regisztrációval, de más - a portálon jelenlévő - kibocsájtótól is szeretne elektronikus számlát fogadni, az esetben kérjük jelezze ezt felénk a support@innodox.com e-mail címre írt levélben.Kérjük, hogy a regisztrációhoz töltse ki az alábbi mezőket, valamint adja meg az adminisztrátor felhasználót! Több telephellyel rendelkező cég esetén csak egyszeri regisztráció szükséges. Ebben az esetben címként a cég székhelyét kérjük beírni.

Cég neve:
Adószám: - -
Székhely:

Irányítószám, város, utca.

Kapcsolattartó

Név:
Telefonszám:
E-mail cím:

Adminisztrátor felhasználó (megegyezhet a kapcsolattartóval)

Az alább megadott e-mail címmel és jelszóval lehet bejelentkezni Elektronikus Számlaportálunkra, valamint a rendszerüzeneteket is erre a címre fogjuk küldeni.

Név:
E-mail cím:
Ha több értesítési e-mail címet szeretne megadni, azt a bejelentkezés után elérhető "Beállítások" menüponton belül a "Felhasználók karbantartása" felületen teheti meg.
Jelszó:
Jelszó megerősítése:
A jelszó legyen legalább 8, ékezet nélküli karakter hosszú, tartalmazzon betűt és számot is.

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket
Elfogadom az Adatvédelmi Szabályzatot
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mi az elektronikus számla?

Az elektronikus számla adattartalmát tekintve megegyezik a papír alapú számlával, tehát minden tekintetben helyettesíti azt, ugyanakkor azzal ellentétben környezetbarát, könnyen tárolható és kezelhető. Az elektronikus számla csak elektronikus formában hiteles, így papír alapú számla egyidejű előállítására nincs lehetőség. Az elektronikus formában kiállított számla bemutatása az interneten történik.

A gyakorlatban az e-számla egy PDF kiterjesztésű fájl, amely tartalmazza a számlaképet és beágyazva az adóhivatal előírásának megfelelő leíró adatokat tartalmazó XML fájlt.

Az elektronikus számla és az Elektronikus Számlaportál előnyei

 • Az Elektronikus Számlaportál használata ingyenes.
 • Számláit az interneten keresztül, Elektronikus Számlaportálunkra bejelentkezve bármikor és bárhol megtekintheti.
 • A számlák a portálon azonnal az Ön rendelkezésére állnak, valamint a számlák érkezéséről e-mailben értesítést is kap.
 • Üzleti partnerétől kapott számláit megőrizzük a törvényi előírásoknak megfelelően, 8 éves időtartamra.
 • Korábbi számláit könnyen visszakeresheti.
 • Az elektronikus formában megjelenő számlák esetében nem csak a tárolás, a megőrzés, a visszakeresés válik egyszerűbbé, de a kevesebb papírfelhasználással környezetünket is óvjuk.

Mi a teendőm az itt kapott számláimmal?

 • Meglévő könyvelési rendszerében a megszokott módon rögzíti a számla sorszámát és a rögzítés időpontját a könyvelési tételhez, majd elindítja a kifizetést.
 • Lementheti a PDF alapú számlaképet és archiválhatja az eddig használt módszerei szerint, ahhoz hasonlóan, mintha beszkennelte volna a számlaképet.
 • Papíralapú jóváhagyási, illetve egyéb eljáráshoz ki is nyomtathatja a számlaképet, de az nem minősül hitelesnek, csak a belső folyamatokhoz használható.
Általános szerződési feltételek („ÁSZF”)

1.Az ÁSZF tárgya

Az INNODOX Technologies Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14., cégjegyzékszáma: 01-10-048400, a továbbiakban: „Elektronikus Számlaportál”) kijelenti, hogy elektronikus számla előállító, megtekintő és archiváló rendszert üzemeltet, melynek keretében elektronikus úton elérhető szolgáltatást (a továbbiakban: „e-számla szolgáltatás”) nyújt az Elektronikus Számlaportál által üzemeltetett honlapon regisztrált e-számla befogadó felhasználó (a továbbiakban: „Számlabefogadó”) részére. Az e-számla szolgáltatás keretében az Elektronikus Számlaportállal szerződéses viszonyban álló Számlakibocsátó által átadott adatok alapján a Számlakibocsátó megbízásából az Elektronikus Számlaportál által előállított, a Számlabefogadónak címzett hiteles elektronikus számlát a Számlabefogadó megtekintheti, letöltheti, a regisztrált Számlabefogadóknak a jelen ÁSZF-ben biztosított egyéb szolgáltatást igénybe veheti, illetve az Elektronikus Számlaportál az e-számla szolgáltatás keretében vállalja az elektronikus számla jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelő őrzését a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelően. Az ÁSZF az Elektronikus Számlaportál által nyújtott e-számla szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, az e-számla szolgáltatás igénybevétele során az Elektronikus Számlaportál és a Számlabefogadó (a továbbiakban: a „Felek”) között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

2. Az ÁSZF megkötése és hatálya

2.1. A Számlabefogadó az e-számla szolgáltatásra történő regisztráció során az Elektronikus Számlaportál a 4.1.1. pontban megjelölt, szükséges adatok megadását kéri a Számlabefogadótól, majd az adatok megadását követően a Számlabefogadó részére felkínálja ezen ÁSZF, valamint az Elektronikus Számlaportál Adatvédelmi Szabályzata megismerésének lehetőségét, amelynek alapján a Számlabefogadó az „Elfogadom” négyzetnek a bejelölésével köteles nyilatkozni arról, hogy az ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot megismerte, és ezeket magára nézve kötelezőnek tekinti. Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása egyben azt jelenti, hogy a Számlabefogadó hozzájárul a regisztráció során megadott adatok kezeléséhez, illetve azok Számlakibocsátók részére történő átadásához az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokból, valamint hozzájárul az adatai kezeléséhez az Adatvédelmi Szabályzatban és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. A Számlabefogadó nyilatkozik arról, hogy hozzájárulását adja-e továbbá ahhoz, hogy a Társaság mind a szerződés fennállása alatt, mind annak megszűnését követően a közvetlen megkeresés módszerével reklámokat, hírlevelet, ajánlatokat küldjön a részére, továbbá kijelenti, hogy az esetlegesen megjelölt egyéb személyek személyes adataira vonatkozóan beszerezte a hozzájárulást az adatok ezen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat szerinti kezeléséhez. Egyebekben az Elektronikus Számlaportál és a Számlabefogadó között az ÁSZF által szabályozott megállapodás a 4.1 pontban részletezett regisztrációs eljárás keretében az ott meghatározott módon jön létre.

2.2 A jelen ÁSZF ráutaló magatartással létrejött megállapodásnak minősül. Az Elektronikus Számlaportál és a Számlabefogadó között létrejövő szerződés nem kerül iktatásra. Az Elektronikus Számlaportál ugyanakkor biztosítja, hogy a Számlabefogadóval történő 2.1 pont szerinti szerződéskötési időpont és az abban az időpontban hatályos ÁSZF a későbbiekben is hozzáférhető legyen.

2.3 Az Elektronikus Számlaportál és a Számlabefogadó közötti ÁSZF szerinti jogviszony nem érinti a Számlabefogadó és a Számlakibocsátó, illetve a Számlakibocsátó és az Elektronikus Számlaportál között meglévő jogviszonyt. Az Elektronikus Számlaportál és a Számlakibocsátó, illetve a Számlakibocsátó és az Elektronikus Számlaportál közötti jogviszony feltételeit külön szerződés tartalmazza.

2.4 Az ÁSZF határozatlan időre szól.

2.5 A mindenkor hatályos ÁSZF leölthető az eszamla.printsoft.co.hu oldalról.

3. Az Elektronikus Számlaportál által nyújtott szolgáltatások

3.1 3.1. Az Elektronikus Számlaportál a Számlakibocsátó megbízásából a Számlakibocsátó által kibocsátott és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus formátumban (PDF, xml) előállított elektronikus számlán vagy a Számlakibocsátó által rendelkezésre bocsátott számla adatállományból az Elektronikus Számlaportál által elektronikus formátumban (PDF, xml) előállított elektronikus számlán elhelyezi az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírást, és gondoskodik az e-számla időbélyegzővel történő ellátásáról (korábban és a továbbiakban: „e-számla”).

3.2 Az Elektronikus Számlaportál biztonságos internetes felületen biztosítja a Számlabefogadó számára az e-számlák megtekintését, letöltését. A Számlabefogadó tudomásul veszi, hogy az e-számla képernyőn megjelenített, módosítatlan verziója minősül eredeti számlának, a papír alapú kinyomtatott e-számla nem hiteles számla, és nem minősül másolatnak sem.

3.3 A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Számlabefogadó rendelkezzen Internet hozzáféréssel, és működő e-mail postafiókkal, továbbá olyan informatikai rendszerrel (operációs rendszer és böngésző program), mely lehetővé teszi WEB oldalak megtekintését.

3.4 Az Elektronikus Számlaportál az e-számlát hozzáférhetővé teszi a Számlabefogadó számára az Elektronikus Számlaportál internetes honlapján, és ezzel egyidejűleg az Elektronikus Számlaportál e-mail útján késedelem nélkül értesíti a Számlabefogadót arról, ha a Számlakibocsátótól számlája érkezett, és biztosítja, hogy a Számlabefogadó az e-számlát az Elektronikus Számlaportál honlapján saját felhasználónevével és jelszavával történő bejelentkezést követően megtekinthesse, és letölthesse. Amennyiben a Számlakibocsátó az e-számlához fogyasztási részletezést vagy egyéb mellékletet (szállító levél, teljesítési igazolást, stb.) mellékel, az a Számlabefogadó számára letölthető a Számlakibocsátó által rendelkezésre bocsátott módon és formában.

3.5 Az Elektronikus Számlaportál biztosítja, hogy a Számlabefogadó az elektronikus számlát a 8.3. pontban írt éves rendelkezésre állási idő figyelembevételével, a számla keltétől számított a 6.8 pontban meghatározott 8 évig, de legfeljebb az e-számla szolgáltatásra irányuló jogviszony megszűnéséig bármikor megtekinthesse a számla keltétől számított 1 évig online, majd ezt követően offline üzemmódban, és kezelhesse azzal, hogy az e-számla a 6.8 pontban írtak szerint kerül megőrzésre.

3.6 Az Elektronikus Számlaportál rendszerében rögzíti, hogy a Számlabefogadó az e-számlát mikor tekintette meg, illetve az e-számlához kapcsolódóan milyen egyéb tevékenységet végzett, és ennek alapján módosítja az e-számla státuszait (pl. számla elküldve, megjelenítve, reklamáció alatt, elfogadva), melyre vonatkozó adatok a Számlakibocsátó által hozzáférhetőek, és a Felek kifejezetten megállapodnak, hogy ezen adatokat, információkat az Elektronikus Számlaportál jogosult a Számlakibocsátónak átadni.

3.7 Az e-számla alapját képező termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos számla- és egyéb reklamációkat a Számlabefogadó az Elektronikus Számlaportál honlapján is megteheti, mely reklamációt az Elektronikus Számlaportál automatikus üzenetként továbbít a Számlakibocsátó felé. A Számlabefogadó az egyes reklamációk Számlakibocsátók részére vonatkozó kézbesítésére vonatkozó jelentést egyedileg kérheti az Elektronikus Számlaportáltól, amit az Elektronikus Számlaportál 2 munkanapon belül megküld a Számlabefogadó e-mail címére. A reklamáció intézése ezt követően a Számlakibocsátó feladata. A reklamációkezelésből eredő bármilyen jogkövetkezményért az Elektronikus Számlaportál mindennemű felelősségét kizárja.

3.8 Az e-számla szolgáltatást érintő technikai jellegű információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére az Elektronikus Számlaportál a megkeresésekre legkésőbb a következő munkanapon válaszadásra képes on-line ügyfélszolgálatot működtet.

3. Az Elektronikus Számlaportál által nyújtott szolgáltatások

3.1 3.1. Az Elektronikus Számlaportál a Számlakibocsátó megbízásából a Számlakibocsátó által kibocsátott és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus formátumban (PDF, xml) előállított elektronikus számlán vagy a Számlakibocsátó által rendelkezésre bocsátott számla adatállományból az Elektronikus Számlaportál által elektronikus formátumban (PDF, xml) előállított elektronikus számlán elhelyezi az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírást, és gondoskodik az e-számla időbélyegzővel történő ellátásáról (korábban és a továbbiakban: „e-számla”).

3.2 Az Elektronikus Számlaportál biztonságos internetes felületen biztosítja a Számlabefogadó számára az e-számlák megtekintését, letöltését. A Számlabefogadó tudomásul veszi, hogy az e-számla képernyőn megjelenített, módosítatlan verziója minősül eredeti számlának, a papír alapú kinyomtatott e-számla nem hiteles számla, és nem minősül másolatnak sem.

3.3 A szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Számlabefogadó rendelkezzen Internet hozzáféréssel, és működő e-mail postafiókkal, továbbá olyan informatikai rendszerrel (operációs rendszer és böngésző program), mely lehetővé teszi WEB oldalak megtekintését.

3.4 Az Elektronikus Számlaportál az e-számlát hozzáférhetővé teszi a Számlabefogadó számára az Elektronikus Számlaportál internetes honlapján, és ezzel egyidejűleg az Elektronikus Számlaportál e-mail útján késedelem nélkül értesíti a Számlabefogadót arról, ha a Számlakibocsátótól számlája érkezett, és biztosítja, hogy a Számlabefogadó az e-számlát az Elektronikus Számlaportál honlapján saját felhasználónevével és jelszavával történő bejelentkezést követően megtekinthesse, és letölthesse. Amennyiben a Számlakibocsátó az e-számlához fogyasztási részletezést vagy egyéb mellékletet (szállító levél, teljesítési igazolást, stb.) mellékel, az a Számlabefogadó számára letölthető a Számlakibocsátó által rendelkezésre bocsátott módon és formában.

3.5 Az Elektronikus Számlaportál biztosítja, hogy a Számlabefogadó az elektronikus számlát a 8.3. pontban írt éves rendelkezésre állási idő figyelembevételével, a számla keltétől számított a 6.8 pontban meghatározott 8 évig, de legfeljebb az e-számla szolgáltatásra irányuló jogviszony megszűnéséig bármikor megtekinthesse a számla keltétől számított 1 évig online, majd ezt követően offline üzemmódban, és kezelhesse azzal, hogy az e-számla a 6.8 pontban írtak szerint kerül megőrzésre.

3.6 Az Elektronikus Számlaportál rendszerében rögzíti, hogy a Számlabefogadó az e-számlát mikor tekintette meg, illetve az e-számlához kapcsolódóan milyen egyéb tevékenységet végzett, és ennek alapján módosítja az e-számla státuszait (pl. számla elküldve, megjelenítve, reklamáció alatt, elfogadva), melyre vonatkozó adatok a Számlakibocsátó által hozzáférhetőek, és a Felek kifejezetten megállapodnak, hogy ezen adatokat, információkat az Elektronikus Számlaportál jogosult a Számlakibocsátónak átadni.

3.7 Az e-számla alapját képező termékértékesítéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos számla- és egyéb reklamációkat a Számlabefogadó az Elektronikus Számlaportál honlapján is megteheti, mely reklamációt az Elektronikus Számlaportál automatikus üzenetként továbbít a Számlakibocsátó felé. A Számlabefogadó az egyes reklamációk Számlakibocsátók részére vonatkozó kézbesítésére vonatkozó jelentést egyedileg kérheti az Elektronikus Számlaportáltól, amit az Elektronikus Számlaportál 2 munkanapon belül megküld a Számlabefogadó e-mail címére. A reklamáció intézése ezt követően a Számlakibocsátó feladata. A reklamációkezelésből eredő bármilyen jogkövetkezményért az Elektronikus Számlaportál mindennemű felelősségét kizárja.

3.8 Az e-számla szolgáltatást érintő technikai jellegű információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére az Elektronikus Számlaportál a megkeresésekre legkésőbb a következő munkanapon válaszadásra képes on-line ügyfélszolgálatot működtet.

4. Az e-számla szolgáltatás igénybe vételének feltételei

4.1 e-számla szolgáltatás igénybevételéhez az Elektronikus Számlaportál és a Számlabefogadó között létre kell jönnie a 2.1 pont szerint az ÁSZF rendelkezései szerinti szerződésnek. Az Elektronikus Számlaportál honlapján az e-számla szolgáltatás igénybe vételére olyan személyek köthetnek szerződést, akiket az Elektronikus Számlaportállal szerződéses jogviszonyban álló Számlakibocsátó Számlabefogadóként előzetesen megjelöl, ennek megfelelően a szerződés létrejöttéhez is a Számlakibocsátó beleegyezése szükséges.

4.1.1. az Elektronikus Számlaportál honlapján regisztrál az alábbi lépések szerint: - megadja az alábbi adatokat, amit a végleges elküldés előtt még módosíthat:

- megadja az alábbi adatokat, amit a végleges elküldés előtt még módosíthat:

 1. természetes személy/cég neve,
 2. lakcím/székhely,
 3. adószám,
 4. természetes személy esetén a személy
  1. neve,
  2. lakcíme
  3. e-mail címe,
  4. telefonszáma,
 5. cég esetén a kapcsolattartó
  1. neve,
  2. e-mail címe,
  3. telefonszáma,
 6. rendszerüzeneteket fogadó Adminisztrátor felhasználó
  1. neve,
  2. e-mail címe,
  3. telefonszáma,

- nyilatkozik az ÁSZF, az Adatvédelmi szabályzat elfogadásáról, valamint a marketing célú megkeresésekhez történő hozzájárulásról.

A megadott adatok hitelességéért a Számlabefogadó felel.

4.1.2. A fenti adatok alapján az Elektronikus Számlaportál egy automatikus e-mailt küld a beregisztrált adminisztrátori e-mail címre egy hivatkozással, aki az e-mailben található hivatkozásra kattintva megerősíti a regisztrációs szándékát. Amennyiben az adminisztrátor nem egyezik meg a regisztrált természetes személlyel vagy cég esetén annak cégjegyzésre jogosultjával, a regisztráció megerősítésekor köteles megküldeni az Elektronikus Számlaportál részére a természetes személy vagy cég esetén a cég cégszerűen aláírt részére kiállított meghatalmazását.

4.1.3. A Számlabefogadó legkésőbb a regisztrációtól számított 48 órán belül kap egy e-mailt, melyben az Elektronikus Számlaportál visszaigazolja a regisztrációt azzal a tájékoztatással, hogy, hogy az Elektronikus Számlaportál és a Számlabefogadó között a szerződés akkor jön létre, amikor annak létrejöttéhez a Számlakibocsátó a beleegyezését megadja. Amennyiben a Számlakibocsátó 4 munkanapon belül nem adja beleegyezését a Számlabefogadóval történő szerződés létrejöttéhez, a Számlabefogadó és az Elektronikus Számlaportál között létrejött szerződés automatikusan megszűnik.

4.1.4. Az Elektronikus Számlaportál naponta az új regisztráltakról listát küld a Számlakibocsátó adminisztrátori e-mail címére, amit Számlakibocsátó ellenőriz és jóváhagy, majd a jóváhagyott partnereket tartalmazó listát átküldi az Elektronikus Számlaportálnak.

4.1.5. A jóváhagyott lista alapján az Elektronikus Számlaportál kiértesíti a regisztrált Számlabefogadót a regisztráció sikeres befejezéséről és az ÁSZF szerinti szerződés létrejöttéről. A Számlakibocsátó a kiküldött levélről másolatot kap.

4.1.6. Az Elektronikus Számlaportálba kizárólag a Számlabefogadó által engedélyezett felhasználók léphetnek be. Az első alkalommal belépő felhasználók nyilatkoznak az adatkezelésre vonatkozó előírások elfogadásáról, majd használatba vehetik a rendszert. A Számlabefogadó az adminisztrátori jogosultság segítségével új felhasználókat hozhat létre, törölhet, módosíthat, és meghatározhatja azok jogosultságait. Az egyes jogosultságok az alábbiak:
- csak megtekintés: ezen jogkörrel rendelkező felhasználó megtekintheti a számla listákat, megjelenítheti a számlák adatait, a hitelesített számlát, számlamásolatot nyomtathat, letölthet.
- felhasználói adminisztrátor: a felhasználó felvehet és törölhet további felhasználókat. Szintén adminisztrátori jogosultság szükséges a partneri viszony bejelöléséhez, és visszaigazolásához. Az adminisztrátor jogosult az számla listák egyes felhasználók igénye szerinti testre szabására.

4.1.7. Az adminisztrátor a felhasználó adatainak megadásával és elküldésével egyben nyilatkozik arról, hogy a felhasználó adatainak átadáshoz szükséges jogszabályoknak megfelelő hozzájárulással rendelkezik. Ahhoz, hogy a felhasználó használhassa az Elektronikus Számlaportál rendszerét az alkalmazás küld a felhasználó e-mail címére egy regisztráció megerősítését kérő e-mail, amiben egy speciális URL-re kattintva az új felhasználó a weboldalra kerül, ahol meg kell adnia és megerősítenie a jelszavát, majd ezután belépteti a rendszer.

4.1.8. Az e-számla kiállítását érintő adatváltozás esetén a Számlabefogadó felelőssége, hogy tájékoztassa az adatváltozásról a Számlakibocsátót közvetlenül. A regisztráció során megadott adatok megváltozását a Számlabefogadó köteles haladéktalanul bejelenteni az Elektronikus Számlaportálnak, melynek elmaradásáért való felelősség teljes mértékben a Számlabefogadót terheli. A felhasználónév nem módosítható.

4.2 Az Elektronikus Számlaportál nyomatékosan ajánlja, hogy a Számlabefogadó rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. Tekintettel arra, hogy a jelszó és felhasználónév biztonságos megőrzése, továbbá az aktuális, a Számlabefogadó értesítésére alkalmas e-mail cím megadása és fenntartása a Számlabefogadó érdekkörébe tartozó esemény, ezek elmulasztásából fakadó károkért az Elektronikus Számlaportál nem felel.

4.3. A Számlabefogadónak lehetősége van a jelszava megváltoztatására. A jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld e-mailben. Sikertelen jelszóváltoztatás esetén a Számlabefogadó adminisztrátora az Elektronikus Számlaportál on-line ügyfélszolgálatához fordulhat segítségért, melynek munkatársa legalább három, a regisztráció során megadott személyes adatára kérdezve azonosítja az Ügyfelet, majd segítséget nyújt a jelszóváltoztatáshoz.
Adminisztrátor esetében, az elfelejtett jelszó a login screen-en kezelhető ELFELEJTETT JELSZÓ funkció alatt. Az adminisztrátori e-mail cím és egy másik azonosító paraméter megadását követően az ügyfélszolgálat automatikusan elküldi az új jelszót. Elfelejtett adminisztrátori e-mail cím esetén újra kell regisztrálni és egy erre alkalmas text-boxban, vagy check boxban jelölni kell, hogy a rendszerben már létező cég esetében történik az ismételt regisztráció. Adott Számlabefogadóhoz (adminisztrátorhoz) tartozó felhasználók esetében, a felmerülő problémákat (elfelejtett jelszó, elfelejtett e-mail cím, új felhasználó, jogosultsági kérdés, stb.) a Számlabefogadó adminisztrátora kezeli. A profil módosítására az Adminisztrátor jogosult.

4.4. A Számlabefogadó tudomásul veszi, hogy az Elektronikus Számlaportál jogosult a Számlabefogadó vonatkozásában az e-számla szolgáltatás igénybevételét indoklás nélkül, átmenetileg visszautasítani vagy korlátozni, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
- Valótlan vagy hiányos adatok megadása.
- Az Elektronikus Számlaportál és/vagy a Számlakibocsátók és/vagy más felhasználók/Számlabefogadók személyes adataival vagy az e-számla szolgáltatással történő bármilyen visszaélés.
- Az e-számla szolgáltatást a Számlabefogadó 12 hónapig nem használja.

4.5 A Számlabefogadó számára a 4.1.5. pontban meghatározott értesítés időpontjától kezdődően válik elérhetővé az e-számla szolgáltatás.

4.6 Az Elektronikus Számlaportál a Számlabefogadó részére az e-számla szolgáltatást térítésmentesen, ingyenesen nyújtja.

5. A jogviszony módosulása, megszűnése

5.1 Az e-számla szolgáltatás igénybevételének végleges visszautasítása a Felek között a jelen ÁSZF rendelkezései szerint létrejött megállapodást megszünteti, míg az átmeneti visszautasítás vagy egyéb korlátozás annak tartalma szerint a Felek közötti jogviszonyt módosítja, amelyre nem vonatkozik az 5.2 pont.

5.2 A Számlabefogadó tudomásul veszi, hogy az Elektronikus Számlaportál jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítása az e-számla szolgáltatás honlapján való közzététellel válik hatályossá, amellyel egyidejűleg az Elektronikus Számlaportál e-mailben értesíti a Számlabefogadókat az ÁSZF módosításáról.

5.3 A szerződés felmondásának szabályai a Számlabefogadó részéről.

5.3.1 A Számlabefogadó bármikor jogosult olyan tartalmú felmondó nyilatkozatot tenni az Elektronikus Számlaportál felé, hogy az e-számla szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni. Ebben az esetben a Számlabefogadó felelőssége, hogy haladéktalanul értesítse a Számlakibocsátót erről a tényről és szükség szerint a Számlakibocsátókkal fennálló jogviszonya szerinti szabályok alapján eljárjon a számlázási forma megváltoztatása iránt, azzal, hogy a felmondásról az Elektronikus Számlaportál is jogosult értesíteni az érintett Számlakibocsátókat, melyet a Számlabefogadó tudomásul vesz és melyhez hozzájárul.
Az Elektronikus Számlaportál a Számlabefogadó felmondásának kézhezvételét követően 60 napig (átfutási időszak) tartja fenn a Számlabefogadó tekintetében az e-számla szolgáltatás elérhetőségét. Az Elektronikus Számlaportál a Számlabefogadó általi felmondást követően csak az átfutási időszakban köteles a Számlabefogadó részére az adott Számlakibocsátó vonatkozásában elektronikus számlát az e-számla szolgáltatás útján elérhetővé tenni. Az átfutási időszakban is köteles a Számlabefogadó szerződésszerű magatartást tanúsítani.

5.3.2 A Számlabefogadó írásban, ajánlott tértivevényes küldeményként az Elektronikus Számlaportálnak megküldött vagy az e-számla szolgáltatás honlapján erre rendelkezésre álló elektronikus forma kitöltésével és elküldésével 60 napos felmondási idővel (átfutási idő) mondhatja fel a jelen ÁSZF által szabályozott szerződést.

5.3.3 A Számlabefogadó és az Elektronikus Számlaportál közötti jogviszonynak a felmondási (átfutási idő) leteltét követően történő megszűnését követően a Számlabefogadó csak abban az esetben érheti el újból az e-számla szolgáltatást, ha a megszűnést követő – a korábbi felhasználónevével és jelszavával történő – első belépésnél kifejezetten elfogadja az abban az időpontban az Elektronikus Számlaportálnál érvényben lévő ÁSZF-et, és így új szerződés jön létre az Elektronikus Számlaportál és a Számlabefogadó között.

5.3.4 A Számlabefogadó az 5.2 pont szerinti ÁSZF módosításra tekintettel, a módosítás hatálybalépésétől számított 5 napon belül, továbbá az Elektronikus Számlaportál súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Számlabefogadó előzetes írásbeli felszólítása ellenére az Elektronikus Számlaportál 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja.

5.4 A szerződés felmondása az Elektronikus Számlaportál részéről.

5.4.1 Az Elektronikus Számlaportál rendes felmondással 60 napos határidővel a Számlabefogadónak címzett nyilatkozattal írásban, ajánlott, tértivevényes küldeményben felmondhatja a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt. A felmondásról az Elektronikus Számlaportál egyidejűleg értesíti az érintett Számlakibocsátókat, melyet a Számlabefogadó tudomásul vesz és melyhez hozzájárul.

5.4.2 Az Elektronikus Számlaportál az alábbi esetekben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

 1. Amennyiben a Számlabefogadó akadályozza, vagy veszélyezteti az e-számla szolgáltatás rendeltetésszerű működését, így különösen, de nem kizárólag, ha:
  a Számlabefogadó olyan elektronikus levelet küld, amely:
  - feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adja meg vagy elfedi,
  - vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz,
  - csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz, amely a címzett(ek) vagy az Elektronikus Számlaportál érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet,
  - tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, törvényellenes cselekedetre felbujtó, illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail.
 2. A Számlabefogadó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve ilyet hajt végre, különösen:
  - az e-számla szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárolt, illetve az e-számla szolgáltatás igénybevétele közben használt nem nyilvános vagy üzleti titkot képező adatok, állományok engedély nélküli megtekintése, megszerzése vagy az erre irányuló kísérlet,
  - az e-számla szolgáltatást nyújtó, illetve igénybe vevők személyi számítógépén vagy szerverén tárolt adatok, állományok engedély nélküli megváltoztatása vagy az erre irányuló kísérlet,
  - az e-számla szolgáltatást nyújtó, illetve igénybevevők személyi számítógépére vagy szerverére olyan adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek kísérlete, amelyek az Ügyfeleket kompromittálhatják, illetve a számítógép működését hátrányosan befolyásolhatják,
  - mások tulajdonát képező számítógépek és azok erőforrásainak (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb kapcsolt hardvereszközök) engedély nélküli felhasználása saját célra
 3. a Számlabefogadó bármely egyéb súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén.

5.4.3 Az Elektronikus Számlaportál az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult korlátozott szolgáltatást nyújtani, illetve a szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. Az Elektronikus Számlaportál ebben az esetben a szüneteltetésről vagy a korlátozás módjáról, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti az Ügyfelet.

5.4.4 Az Elektronikus Számlaportál a felmondást megelőzően, legalább 15 (tizenöt) napos határidővel köteles felszólítani a Számlabefogadót a szerződésszegés megszüntetésére, amennyiben a Számlabefogadó szerződésszegése folyamatosan fennáll, és még orvosolható az általa okozott kár vagy érdeksérelem.

6. Személyes adatok kezelése megőrzése:

6.1 Az Elektronikus Számlaportál jogosult a Számlabefogadó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és az e-számla szolgáltatással kapcsolatban felhasználni a Számlabefogadó által elfogadott adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint.

6.2 Az Elektronikus Számlaportál tiszteletben tartja és védi a Számlabefogadó személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. Az Elektronikus Számlaportál felhívja a Számlabefogadó figyelmét, hogy az e-számla rendszer tartalmazhat ún. linkeket, illetve kapcsolatokat, mely honlapokat nem az Elektronikus Számlaportál üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az e-számla szolgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől.

6.3 Az Elektronikus Számlaportálnak a Számlabefogadó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

6.4 A Számlabefogadó elfogadja, hogy személyes adatait az Elektronikus Számlaportál – az e-számla szolgáltatás teljesítéséhez, a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából – az ahhoz szükséges mértékben és ideig felhasználja.

6.5. Az Elektronikus Számlaportál különösképp jogosult a Számlabefogadó által megadott személyes adatokat a számlakibocsátással érintett Számlakibocsátónak továbbítani, a Számlakibocsátóktól a Számlabefogadókról feldolgozásra átadott adatokat kezelni, a Számlabefogadókat értesíteni az új szolgáltatások megjelenéséről. Az Elektronikus Számlaportál a Számlabefogadók személyes adatait hozzájárulásuk nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást, azokat harmadik személyeknek nem továbbítja, kivéve, ha erre jogszabály felhatalmazza, vagy bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

6.6. A Számlabefogadó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet. A tájékoztatást az Elektronikus Számlaportál köteles a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban megadni.

6.7. Az Elektronikus Számlaportál kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során sz érintett Számlakibocsátókon, az Elektronikus Számlaportálon és a Számlabefogadón és esetlegesen bevont adatfeldolgozókon kívül más az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá.

6.8. Az Elektronikus Számlaportál a Számlabefogadóról nyilvántartást vezet. A Számlabefogadó tudomásul veszi, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat legalább 8 évig kell megőrizni, elektronikus formában kiállított bizonylat esetén elektronikus formában oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. . Az Elektronikus Számlaportál rendszeréből az egyes számlák ezen időtartam elteltével kerülnek törlésre. A Számlabefogadó a nevezett határidőre tekintettel tudomásul veszi, hogy az adatai az e-számlarendszerből a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony megszűnését követően kerülnek törlésre, de nem korábban, mint a nevezett határidő eltelte. A Számlabefogadó tudomásul veszi továbbá, hogy az Elektronikus Számlaportál az e-számla szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózhatja. Az ennek során keletkezett .log fájlok szintén a jelen ÁSZF által szabályozott jogviszony megszűnését követően kerülnek törlésre, de nem korábban, mint a nevezett határidő eltelte. Amennyiben az e-számla szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és .log fájlok az itt írt határidőt követően is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek a Számlabefogadó kifejezett kérésére.

6.9. A Számlabefogadó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az Elektronikus Számlaportál által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználói azonosító, illetve jelszó védelme érdekében. A Számlabefogadó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználói azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

6.10. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt az Elektronikus Számlaportál nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár nem a Számlabefogadó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha az Elektronikus Számlaportál a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

6.11. Az Elektronikus Számlaportál a személyes adatok kezelését a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi.

6.12. Az Elektronikus Számlaportál kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai az Elektronikus Számlaportállal azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

6.13. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást az Elektronikus Számlaportál Adatkezelési szabályzata tartalmazza, amely az e-számla szolgáltatás honlapján elérhető a Számlabefogadók részére.

7. Védjegy és szerzői jogok

7.1. Az e-számla szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók az Elektronikus Számlaportál, illetve a Számlakibocsátók kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket az Elektronikus Számlaportál, a Számlakibocsátók kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül más semmilyen módon nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé.

7.2. A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok az Elektronikus Számlaportál, a Számlakibocsátókat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat Elektronikus Számlaportál, illetve a Számlakibocsátók kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

7.3. Az Elektronikus Számlaportál hozzájárul ahhoz, hogy a Számlabefogadó a 7.1 pont alatti szellemi tulajdonokat képernyőjén megjelenítse, futtassa, valamint kinyomtassa.

8. Szavatosság, felelősség

8.1. Az Elektronikus Számlaportál szavatolja, hogy valamennyi általa nyújtott szolgáltatás a 4.1.5. pontban meghatározott értesítés napjától működőképes.

8.2. Az Elektronikus Számlaportál minden ésszerű erőfeszítést megtesz a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Számlabefogadó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben az Elektronikus Számlaportál előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor az Elektronikus Számlaportál köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

8.3. Az Elektronikus Számlaportál minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az e-számla szolgáltatás és annak honlapja munkanapokon (munkaszüneti és ünnepnapok kivételével) 8-17h között üzemeljen. A Számlabefogadó kifejezetten elfogadja, hogy az Elektronikus Számlaportál minden nap 22 órától másnap 0 óráig napi karbantartást végezhet az e-számla szolgáltatás rendszerében, amely esetben ezen időpontok között az e-számla szolgáltatás nem elérhető.
AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLAPORTÁL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN, A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKIESÉSBŐL, RENDSZERHIBÁBÓL VAGY ÁTMENETI ELÉRHETETLENSÉBŐL FAKADÓ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT, AMELYEK A FELHASZNÁLÓ OLDALÁN FELMERÜLNEK!
Az Elektronikus Számlaportál nem tehető felelőssé ugyanakkor azért, ha az e-számla szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap az Elektronikus Számlaportálnak nem felróható műszaki vagy egyéb meghibásodás miatt nem ilyen módon üzemel. Az Elektronikus Számlaportál ennek megfelelően nem garantálja az e-számla szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, szavatosságot vállal ugyanakkor azért, hogy az e-számla szolgáltatás és a kapcsolódó honlap éves szinten legalább 99,9 (kilencvenkilenc egész kilenctized) százalékos mértékben elérhető. Az előzőekben írt szavatosságvállalás nem terjed ki arra az esetre, amikor a szolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap hibáját harmadik személy szoftvereinek vagy hardvereinek nem megfelelő működése okozza, amely esetben az Elektronikus Számlaportál a felelősségét olyan mértékben korlátozza, amilyen mértékben az ilyen harmadik személy szállítók saját felelősségüket feléje korlátozták.

8.4. A fenti 8.3 pont szerinti rendelkezésre állási érték számítása az Elektronikus Számlaportál statisztikája alapján történik. A statisztika számításának alapja a tárgyévben az Elektronikus Számlaportálhoz érkező hibabejelentések időpontjai és a hibaelhárítások között eltelt összes idő, feltéve, hogy a hibák az Elektronikus Számlaportál érdekkörében következtek be. A rendelkezésre állás az év folyamán hibásan teljesített összesített időnek a tárgyévre számolt százalékos értéke a teljes Számlabefogadó számra vonatkoztatva.

8.5. A rendelkezésre állás számításánál nem kell figyelembe venni azokat az időszakokat, amikor az e-számlaszolgáltatás kiesése

 1. a Számlabefogadó érdekkörében keletkező ok;
 2. vis maior;
 3. az Elektronikus Számlaportál érdekkörén kívül eső egyéb ok (így különösen időjárási viszonyok, baleset, tűzeset, súlyos energiaellátási zavar, rongálás, lopás);
 4. előre karbantartás – ideértve a 8.3 pontban megjelölt napi karbantartást is – miatt történt.

8.6. Az Elektronikus Számlaportál fenntartja a jogot arra, hogy az e-számla szolgáltatást és/vagy a kapcsolódó honlapot szükség szerint, időről időre továbbfejlessze vagy módosítsa, feltéve, hogy az ilyen módosítások nem változtatják meg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes módon az e-számla szolgáltatás jellegét és nem hatnak hátrányosan annak funkciójára. Az Elektronikus Számlaportál fenntartja magának a jogot továbbá, hogy az e-számlaszolgáltatás és/vagy a kapcsolódó honlap működtetését javítási vagy megelőző karbantartás miatt, vagy továbbfejlesztés céljából felfüggessze, feltéve, hogy megtesz minden elvárható lépést annak érdekében, hogy a felfüggesztés időtartama a lehető legrövidebb legyen. A tervezett üzemszünet idejéről az Elektronikus Számlaportál legalább 3 (három) naptári nappal előre, az e-számla szolgáltatás rendszerébe történő belépés után értesíti a Számlabefogadót.

8.7. Az Elektronikus Számlaportál csak a neki felróható szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért felel. A felelősség korlátozása arra tekintettel kerül kikötésre, hogy az e-számla szolgáltatás igénybevétele a Számlabefogadó számára díjtalan.

8.8. Az Elektronikus Számlaportál a Számlakibocsátótól kapott számlaadatokat, illetőleg az elektronikus formátumban (xml) előállított elektronikus számlát kizárólag abból a szempontból ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban előírt formátumúak-e, ideértve azt is, hogy biztosítva van-e a hatályos jogszabályi lehetséges adattartalom megjelenítésének lehetősége. Mindettől függetlenül a számla helyességéért, tartalmáért és kiállításáért a Számlabefogadóval szemben a Számlakibocsátó felel. Ennek megfelelően az Elektronikus Számlaportál különösen semmilyen tekintetben nem felel az olyan tényleges vagyoni vagy nem vagyoni kárért, ideértve az elmaradt hasznot is, amely a Számlabefogadót abból fakadóan éri, hogy a Számlakibocsátó hibás adatokat szolgáltatott vagy adatszolgáltatási kötelezettségének hibásan tett eleget.

8.9. Az Elektronikus Számlaportál kizárja a regisztráció során helytelen vagy működésképtelen e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Számlabefogadótól.

8.10. Az Elektronikus Számlaportál a Számlabefogadó adataiban történt változások a Számlakibocsátók felé történő bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Számlabefogadótól.

8.11. Az Elektronikus Számlaportál kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Számlabefogadó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

8.12. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Számlabefogadó, illetőleg az Elektronikus Számlaportál hatókörén kívül esik (vis maior), valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

8.13. Az Elektronikus Számlaportál által üzemeltetett weboldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra irányítanak. Tekintettel arra, hogy az Elektronikus Számlaportál ezen weboldalakat nem köteles ellenőrizni, ezek, valamint az ezekről továbbmutató linkekről elérhető további weboldalak tartalmáért nem felelős. Az Elektronikus Számlaportál a harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakon ajánlott termékeket, szolgáltatásokat nem reklámozza. A Számlabefogadó a fenti módon, linkeken keresztül elért weboldalakat a saját felelősségére látogatja.

8.14. Az Elektronikus Számlaportál más személyek termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket tehet közzé a weboldalán, azonban ezek tartalmát nem ellenőrzi, megváltoztatásukra nem jogosult, ezért mások hirdetéseiért nem tartozik felelősséggel, hanem a hirdető felel az általa közölt adatok valóságáért, és azért, hogy a hirdetés jogszabályt vagy mások jogait nem sérti.

9. Záró rendelkezések

9.1. Az Elektronikus Számlaportál jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló1959. évi IV. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9.3. Jelen szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseik rendezésére szerződő Felek - a hatásköri szabályoktól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Bevezetés és fogalmak

Az eszamla.printsoft.co.hu domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, és az azon kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az INNODOX Technologies Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14., cégjegyzékszáma: 01-10-048400), aki a Weboldal üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok, így különösen
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2005. évi LIII. törvény és az
- elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyéb szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekt.) rendelkezései szerint jár el.

E szabályzat alkalmazásában:

 • személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; a személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet (Avtv. 2. § 1. pont);
 • különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat (Avtv. 2. § 2. pont);
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (Avtv. 2. § 8. pont);
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is (Avtv. 2. § 9. pont);
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi (Avtv. 2. § 16. pont);
 • adatfedolgozás: adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől (Avtv. 2. § 15. pont).

2. Alapelvek

Az Ön információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében tiszteletben tartjuk a magyar adatvédelmi jog – a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett – szolgáltatásunk esetén alkalmazandó alapelveit, így:

 • a célhozkötöttség elvét: az Ön személyes adatait csak meghatározott célból, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük;
 • a jogszerű adatkezelés elvét: az Ön személyes adatait csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy törvényi (illetőleg annak alapján, abban meghatározott körben) önkormányzati rendeleti felhatalmazás alapján kezeljük, illetőleg továbbítjuk harmadik személynek;
 • biztosítjuk az adatminőség követelményét, vagyis mindent megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatai a cél eléréséhez mérten pontosak, teljesek és időszerűek legyenek;
 • tiszteletben tartjuk – az alább részletezettek szerint – a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek;
 • biztosítjuk – az alább részletezett módon – az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait, így a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jogát.

Az adatkezelő a hivatkozott törvényekben foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

3. A kezelt adatokra vonatkozó szabályok

3.1. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt adatok

A regisztráció során vagy egyébként a honlap egyes szolgáltatásainak igénybe vételekor Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Avtv. 2. § 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülhetnek. Társaságunk csak olyan adatok megadását kéri Öntől, amelyek szükségesek az igénybevett szolgáltatás nyújtásához, így tesz eleget az Avtv. 5. § (1) bekezdésében rögzített követelménynek, továbbá az Avtv. 6. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön által megadott adatokhoz az INNODOX Technologies Zrt. valamennyi munkatársa hozzáférhet.

A szolgáltatás nyújtása során nem kezelünk az Avtv. szerint meghatározott különleges adatokat, illetőleg bármely, kiskorúra vonatkozó személyes adatot, valamint ilyen adatok megadását nem kérjük.

Ezen adatok kezelésének célja a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, illetve az e-számla szolgáltatás minőségének javítása, fejlesztése, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása.

A szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön személyes adatainak harmadik személyek számára történő továbbítására is sor kerülhet, így különösen az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően az érintett Számlakibocsátó részére. Az adatkezelés célja ilyen esetben a szolgáltatás teljesítése.

Az Ön e-mail címét az adatkezelő az Ön kifejezett hozzájárulása esetén abból a célból is kezeli, hogy elektronikus hirdetést juttasson el az Ön számára. Rendszerünk ehhez a regisztráció jóváhagyását kéri, és megadja az önkéntes és tájékozott hozzájárulás megadásához szükséges információkat.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása.

3.2. Forgalmi adatok

A szolgáltatás nyújtása során – az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó által üzemeltetett – szerveren képződő naplóállományokban, rögzülnek azok a személyes adatok, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az adatvédelmi jog által megkövetelt adatbiztonsági szint fenntartásához technikailag szükségesek.

Ilyen adatok különösen

 • az az IP-cím, amelyről a látogató elérte a Weboldalt;
 • azon IP-cím, amely azt a linket tartalmazza, amelyről a látogató elérte a Weboldalt („referer”);
 • a látogatás időpontja;
 • a látogató által használt böngésző és operációs rendszer típusa;
 • a használt protokollra vonatkozó adat;
 • az elért file-okkal kapcsolatos adatok;
 • a letöltött adatmennyiség
 • a kapcsolódás státuszára vonatkozó információk.

Ezek az adatok a magyar adatvédelmi jog alapján személyes adatnak minősülhetnek.

Az adatok kezelésének célja az a szolgáltatás nyújtás technikai lehetőségének biztosítása, valamint az igénybevételre vonatkozó szerződésben meghatározott szolgáltatás hatékonyságának növelése.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és az Ön hozzájárulása.

3.3. Cookie-k

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kisméretű adatállományokat helyez el az Ön számítógépén (‘cookie’). Ezen adatállományok a magyar adatvédelmi jog szerint egyes esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.

Ezen adatállományok a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, Ön képes azok elhelyezését böngészőprogramja beállításaival kontrollálni; a cookie-k alkalmazásának letiltása azonban egyes esetekben az oldal nem megfelelő működéséhez vezethet.

Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a.

3.4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulása, vagyis a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződés megszűnése, illetőleg a követelések érvényesítése mind a szerződésekkel, mind az esetlegesen tett egyéb nyilatkozatokkal kapcsolatban mint adatkezelési cél esetén a követelés elévülésének bekövetkeztéig terjedő időtartam, ha egyéb törvény (pl. a számvitelről szóló törvény) másként nem rendelkezik azzal, hogy amennyiben az Általános Szerződési Feltételek alapján az adatkezelő a Számlabefogadónak kibocsátott számlák vonatkozásában további tárolást végez, és ez hosszabb, mint az előbb említett időtartam, az adatkezelés időtartama a tárolásra vonatkozó időtartam megszűnéséig tart. Amennyiben az e-számla szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és .log fájlok az itt írt határidőt követően is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek a Számlabefogadó kifejezett kérésére.

4. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

4.1. Tájékoztatáshoz és helyesbítéshez való jog

Ön a rendszerbe történő bejelentkezés után annak felhasználói felületén, az support@innodox.com e-mail címre intézett elektronikus levélben vagy a 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. postacímre küldött levélben kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, így
- az adatkezelés céljáról;
- az adatkezelés jogalapjáról;
- az adatkezelés időtartamáról;
- arról, hogy kik, milyen célból kapják és kapták meg az adatokat.

A fenti elérhetőségeken kérheti helytelen adatainak törlését is, amennyiben ezt a rendszerben maga valamely okból nem tudja elvégezni.

4.2. Tiltakozási jog

Ön az 4.1. pontban meghatározott elérhetőségek egyikén tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben
- a személyes adatainak kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A tiltakozási jog gyakorlását követően az adatkezelő az Avtv. 16/A §-ának megfelelően jár el. Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el.

4.3. Jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be az adatvédelmi biztoshoz, illetőleg az Avtv. szabályai szerint a bírósághoz fordulhat.

5. Egyebek

A jelen Adatkezelési Szabályzatban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottakkal azonos jelentéssel bírnak.

KAPCSOLAT

INNODOX Technologies Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-048400
Adószám: 25181698-2-43

KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉG
Cím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.
Telefon: +36 1 870 0220
Fax: +36 1 870 0225
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Telefon: +36 1 870 0223
E-mail: support@innodox.com
QR


TOVÁBB AZ INNODOX.COM OLDALRA


Az Elektronikus Számlaportál használatával elfogadja a Felhasználási szerződésben és az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat. Copyright © 2011-2013 Minden jog fenntartva.